Kristel Peeters, CEO, marketing consultant
Ondernemerschap, vrijheid en creatieve oplossingen vinden zit in mijn bloed.

Smart Moves werd opgestart in 2003. Verschillende parcours legde ik daarvoor af. Door mijn hobby motorrijden kwam ik in de toeristische sector terecht en specialiseerde me in de communicatie en marketing van motorvriendelijke hotels, MobikeHotel.com is uitgegroeid tot een gevestigde waarde voor de motorrijder die van reizen houdt. De laatste jaren ligt de focus op support. De meerwaarde die je kan bieden als dienstverlener geeft me een fantastisch gevoel. Door mijn eigen ervaringen, met de nodige ups en downs, ken ik als geen ander de zwaktes en sterktes van een kleinere onderneming. Creativiteit is hierbij een bijzonder belangrijke factor!

Passie voor creativiteit…

Van niets ‘iets’ maken, iets creëren, iets kleur en vorm geven is een dagdagelijkse bezigheid. Je ideeën omzetten in iets wat tastbaar wordt, iets dat anderen in beweging brengt… is meer dan boeiend. Het is sterker dan mezelf, ik moet dingen kunnen bedenken, nieuwe projecten opzetten, er moet leven in de brouwerij zijn. Leuk maar soms ook vermoeiend voor mezelf en mijn omgeving want ik wordt er ongelooflijk enthousiast door.

Als sparringpartner ben ik graag een katalysator bij het ontwikkelen van groei en creativiteit. Ik kijk al uit naar een boeiende samenwerking!
Kristel


Entrepreneurship, freedom and finding creative solutions is what I value in my career!

Smart Moves was started up in 2003. Because of my hobby motorcycling I ended up in the tourism sector and specialized in the communication and marketing of motorbikefriendly hotels, MobikeHotel.com has become an established value for the motorbiker who loves to travel. The focus has been more on support in recent years. The added value that we offer for hotels and bnb’s gives me a fantastic feeling. Through my own experiences and having my own guesthouse, I know the weaknesses and strengths in marketing accommodations. It is very rewarding to help other entrepreneurs with growth and profit. Creativity is a particularly important factor in this!

Passion for creativity …

Making something out of ‘nothing’, creating something new, giving something color and shape is my everyday activity. Turning your ideas into something tangible, something that moves others … is more than fascinating.

As a sparring partner, I like to be a catalyst in the development of growth and creativity. I am already looking forward to an interesting collaboration!
Kristel

Etienne Beentjes, horeca consultant
Gastvrijheid zit in mijn bloed, de combinatie van hotellerie en slimme (geautomatiseerde) oplossingen fascineren mij.

Hotellerie is mij met de paplepel ingegoten en al ver voor het behalen van mijn bachelor Hotelmanagement was ik al in de horeca werkzaam. Met het diploma op zak heb ik verschillende functies gehad in de internationale hotellerie. Deze heeft plaats gemaakt voor een eigen Hotel Restaurant in de Belgische Ardennen. Daar ben ik voor het eerst in contact gekomen met MobikeHotel als platform om meer directe boekingen uit een specifieke doelgroep te ontvangen.

Na het beëindigen van deze activiteit ben ik als interim manager aan de slag gegaan voor 2 hotels in Heerlen en voor een Exclusief Landgoed in de Belgische Voerstreek. Door mijn horeca ervaring en de ups en down die ik hierin heb meegemaakt ken ik de mogelijkheden en de uitdagingen van een horecaondernemer als geen ander. Scherp analyseren en gebruikmaken van slimme hulpmiddelen is volgens mij de oplossing om extra winst te behalen en tijd over te houden voor uw gasten.

Passie voor hotellerie…

De gast staat centraal in de horeca. Ik krijg er een kick van om vanuit dit gegeven te werken aan ideeën, hulpmiddelen en oplossingen. En hieraan door te werken totdat het eigen is aan de bedrijfsvoering. Als consultant voorzie ik u graag van raad maar vooral daad bij het ontwikkelen en toepassen van groei in uw onderneming. Ook ik kijk uit naar een succesvolle samenwerking!
Etienne


Hospitality is a part of me, the combination of hotel management and smart (automated) solutions fascinate me.

I was spoon-feeded with hospitality and already working in the catering industry well before I obtained my bachelor Hotel Management. With the diploma in my pocket, I have held various positions in the international hotel industry. This lead my own Hotel Restaurant in the Belgian Ardennes. That is how I first came in contact with MobikeHotel as a platform to receive more direct bookings from a specific target group. Because of my hospitality experience and the ups and down that I have experienced in this, I know the possibilities and the challenges of a hotel like no other. Sharp analysis and use of smart tools is, in my opinion, the solution to gain extra profit and to save time for your guests.

Passion for hotel business …

The guest is central to the hospitality industry. I get a kick out of working on ideas, tools and solutions from this point of view. And to continue working on this until it is specific to the operational management. As a consultant, I would be happy to provide you with advice, but I would also like you to help develop and apply growth in your company. I am also looking forward to a successful collaboration!
Etienne

Tom Minnen, consultant
Coach, trainer, consultant, adviseur… maar vooral gepassioneerd door Hospitality.

Mijn missie: Elk Hotel en B&B in Vlaanderen sterker te maken door de rendabiliteit te verhogen, zodat er meer ruimte is voor investeringen en kwaliteitszorg.

Hotell me a Tale adviesbureau is ontstaan uit mijn passie voor hospitality en de Belgische hotelindustrie. Na mijn studies Hotelmanagement in Brugge, ben ik mijn carrière gestart bij Martin’s Hotels. Na 7 jaar actief te zijn geweest bij de hotelgroep en als revenue manager voor verschillende hotels gewerkt te hebben, startte ik bij de toen nog relatief kleine OTA Booking.com. Door duidelijke prioriteiten te stellen heb ik Booking.com op de Belgische en Luxemburgse markt laten uitgroeien tot de speler die het nu is. Ik begon als Account Manager voor de Vlaamse markt en de laatste 3 jaar werkte ik als Area Manager voor België en Luxemburg.

De dagelijkse gesprekken met de Hotel en B&B eigenaars lagen me steeds nauw aan het hart. Wat me in deze gesprekken opviel was de passie voor het vak, maar ik zag ook veel onzekerheid en bezorgdheid. Het beheren van een accommodatie is zeer complex geworden. De digitale en internet revolutie van de laatste 25 jaar heeft voor de hele sector veel nieuwe opportuniteiten met zich meegebracht. Maar aan de andere kant zijn er elementen bijgekomen die het werk van de hotelier nog complexer maken en de rendabiliteit van de onderneming onder druk zetten: commissies, dure software, online marketing, beoordelingen, enz.

Daarom heb ik beslist om met Hotell me a Tale al mijn kennis te delen en zo elk Hotel en B&B in Vlaanderen te helpen sterker te maken door de rendabiliteit te verhogen, zodat er meer ruimte is voor investeringen en kwaliteitszorg.
Hopelijk tot snel! Tom


Coach, trainer, consultant, advisor… but above all passionate about Hospitality.

My mission: to make each Hotel and B & B in Flanders stronger by increasing profitability, so that there is more room for investment and quality assurance.

Hotell me a Tale consultancy has arisen from my passion for hospitality and the Belgian hotel industry. After my studies in hotel management in Bruges, I started my career at Martin’s Hotels. After having been active at the hotel group for 7 years and working as a revenue manager for several hotels, I started with the then relatively small OTA Booking.com. By setting clear priorities, I have made Booking.com on the Belgian and Luxembourg market the player it is today. I started as Account Manager for the Flemish market and for the last 3 years I worked as Area Manager for Belgium and Luxembourg.

The daily discussions with the Hotel and B & B owners were always close to my heart. What I noticed in these conversations was the passion for the profession, but I also saw a lot of uncertainty and concern. Managing an accommodation has become very complex. The digital and internet revolution of the last 25 years has brought many new opportunities for the whole sector. But on the other hand, elements have been added that make the work of the hotelier even more complex and put pressure on the profitability of the company: commissions, expensive software, online marketing, reviews, etc.

That is why I decided to share all my knowledge with Hotell me a Tale and thus help to make every Hotel and B & B in Flanders stronger by increasing profitability, so that there is more room for investment and quality assurance.
Hopefully until soon! Tom

 

Smart Moves bvba
Nieuwstraat 28 – 3360 Korbeek-Lo
T. 016 22 00 87    E. kristel@smartmoves.be 

© 2003 –