Selecteer een pagina

Accommodation registration

Logies registeren

Welkom als nieuwe partner!
Gebruik onderstaand formulier om uw logies aan te melden.

 

Belangrijk bij inschrijving :
* Voor buitenlandse bedrijven is een geldig intracommunautair btw nummer nodig, indien u hiervan niet in het bezit bent wordt er 21% btw aangerekend, u kan dit bedrag toevoegen aan uw kosten.
* Max 20 foto’s en verstuur ze via https://wetransfer.com/ naar kristel@smartmoves.be

Ik verzend onderstaand formulier. Wat gebeurt er daarna?
Zodra u de gegevens heeft ingevuld en aan ons heeft verzonden, ontvangt u een bevestiging per mail samen met de factuur die u via de bank kan betalen. Zodra de factuur voldaan is controleert onze redactie de verzonden gegevens op volledigheid en start de opmaak. U ontvangt een proef op basis van de door u gekozen abonnementsformule. Na goedkeuring publiceren wij uw logies.

Indien u nog vragen heeft kan u ons contacteren via mail : kristel@smartmoves.be of via telefoon +32 16 22 00 87.

Door dit formulier in te vullen aanvaard u onze algemene voorwaarden : https://smartmoves.be/advertentievoorwaarden/

Met vriendelijke groeten,
Kristel Peeters
SmartMoves bv
Nieuwstraat 28
BE-3360 Korbeek-Lo

 

Welcome as our partner!
Please use the form below to register your accommodation.

 

Important note at registration :
* For foreign companies a valid intra-Community VAT number is required, if you are not in possession of one, 21% VAT will be charged, you can add this amount to your costs.
* Max 20 photos and send them via https://wetransfer.com/ to kristel@smartmoves.be

I send the form below. What will happen afterwards? 
As soon as you have entered the information and sent it to us, you will receive a confirmation by e-mail together with the invoice that you can pay via the bank. As soon as the invoice has been paid, our editors check the data sent and start the layout. You will receive a trial based on the subscription formula you have chosen. After approval, we will publish your accommodation.

If you have any questions please contact us by mail  kristel@smartmoves.be or phone +32 16 22 00 87.

By filling in this form you accept our terms and conditions : https://smartmoves.be/advertentievoorwaarden/

 

Best regards,
Kristel Peeters
SmartMoves bv
Nieuwstraat 28
BE-3360 Korbeek-Lo

  

REGISTREER HIER EN WORD ONZE PARTNER
REGISTER HERE AND BECOME OUR PARTNER

Adverteren (1 jaar geldig, wordt niet automatisch verlengd) - Advertising (valid 1 year, no automatic prolongation)

Ad BikeandHikeHotel - Motorhotels - MobikeHotel

Algemene voorwaarden - Terms and Conditions

Dutch NL English EN